Wierzymy w siłę Marki!


Celem naszej Firmy jest rzetelne informowanie oraz dostarczanie Klientom trwałej przewagi komunikacyjnej. Jesteśmy innowacyjną Spółką, przygotowującą nieszablonowe kampanie produktowe.


Doradzamy też naszym Klientom, w jaki sposób wykorzystać środki, aby skutecznie i efektywnie dotrzeć z reklamą do potencjalnych Konsumentów.


Spółka również przygotowuje najrozmaitsze materiały marketingowe dla Sfinks Polska S.A. oraz wykonuje usługi poligraficzne i transportowe.


Firma angażuje się także we wszelkie przedsięwzięcia, organizowane przez Fundację Lampuś. W szczególności: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wiedzy z zakresu zdrowia i sportu, a także sportowych form spędzania wolnego czasu, wspieranie, wspomaganie i promowanie inicjatyw dotyczących różnorodnych form aktywności społecznej, przyczynianie się do rozwoju działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, działalności oświatowo-wychowawczej, wspierającej rozwój fizyczny dzieci i osób dorosłych.