Prezes Zarządu

    Piotr Górski

 

W SportLive24 S.A. od kwietnia 2009 roku, gdzie odpowiadał za pion wydawniczy, w tym organizację procesu wydawniczego i koncepcję rozwoju produktów. 1 czerwca 2010 roku wybrany Prezesem Zarządu SportLive24 S.A. oraz jednocześnie redaktorem naczelnym „Magazynu Futbol” i „Futbol News”. W dziennikarstwie zawodowo od 1982 roku. Pracował między innymi w „Przeglądzie Sportowym”. Przeszedł tam wszystkie szczeble kariery, począwszy od stażysty, redaktora działu informacji, działu publicystyki, następnie sekretarza redakcji, zastępcy redaktora naczelnego, a od 1 października 1994 roku – redaktora naczelnego. W 1985 roku otrzymał Nagrodę Młodych, przyznawaną najlepszemu polskiemu dziennikarzowi sportowemu, który nie ukończył 30 lat.

Wiceprezes Zarządu

Michał Piętka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Małgorzata Górska

Członek Rady Nadzorczej

Michalina Marzec

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Górnicki