Prezes Zarządu

    Piotr Górski

 

W SportLive24 S.A. od kwietnia 2009 roku, gdzie odpowiadał za pion wydawniczy, w tym organizację procesu wydawniczego i koncepcję rozwoju produktów. 1 czerwca 2010 roku wybrany Prezesem Zarządu SportLive24 S.A. oraz jednocześnie redaktorem naczelnym „Magazynu Futbol” i „Futbol News”. W dziennikarstwie zawodowo od 1982 roku. Pracował między innymi w „Przeglądzie Sportowym”. Przeszedł tam wszystkie szczeble kariery, począwszy od stażysty, redaktora działu informacji, działu publicystyki, następnie sekretarza redakcji, zastępcy redaktora naczelnego, a od 1 października 1994 roku – redaktora naczelnego. W 1985 roku otrzymał Nagrodę Młodych, przyznawaną najlepszemu polskiemu dziennikarzowi sportowemu, który nie ukończył 30 lat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Górnicki

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Bakalarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Michał Piętka